McDonald's
Get weekly updates, new jobs, and reviews

McDonald's Employee Reviews for 餐廳店員

Job Title
Location
Ratings by category
Found 7 reviews matching the search
See all 194,237 reviews
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
惡劣工作環境 , 經常欺負新人 ,本身已經低人工, 暑期工更加低 ,就嚟到最低工資, 得38蚊!! 食飯時間重要不計錢,, 尤其是新人, 因為佢會不停叫你搬貨 搬冰 掃地 入大雪房 搬貨 真係超級辛苦 仲要成日唔夠人用 一個人要做幾個人嘅嘢 新人有嘢唔識唔明問經理會西口西面
Pros
彈性上班時間
Cons
有返工冇放工
Was this review helpful?
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
入職要求低,可以採納各應酬者。擁有用餐福利。薪酬較低,工作較辛苦,擁有彈性工作時間,可以自由決定上班時間
Pros
彈性工作時間
Cons
薪酬低
Was this review helpful?
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
不予置評 n/a 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwzyzahgj
Was this review helpful?
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
麥當勞工作較忙 時間較長 偶爾受到客人的職責或者讚賞 體力活似乎個人能力 並不是每個人都需要做體力活 工作環境相對良好。
Pros
彈性上班時間
Cons
每晚OT
Was this review helpful?
Rate your recent company
Share your experience to help others
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
在入職的第一天,麥當勞senior嘅職員教曉我整麥當勞嘅漢堡飽,減輕同事的負擔,同時亦能更快把食物送到客人眼前。
Pros
彈性上班時間
Cons
每晚ot
Was this review helpful?
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
在工作中,必須要快速完成任務,否則會被人罵或者鄙視眼神望著你. 在工作中最麻煩系一沒客人來,你會沒野做,傻傻的站在那裡.
Pros
彈性上班時間
Cons
每晚OT, 薪酬低
Was this review helpful?
Job Work/Life Balance
Salary/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
能在愉快的氣氛裡工作,每年新年公司會舉行團年飯與全港的McDonald's 同事一同慶祝,會有抽獎,亦會有歌手到場表演,這活動能讓我更認識和了解這公司。
Pros
彈性上班時間
Was this review helpful?